ความพร้อมเพรียงใช้งานของน้ำจากใต้ดินมีความสำคัญต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานของกว่า 1.5 พันล้านคนทั่วทั้งโลกและก็พวกเราที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาตะวันตก

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก ASU& […]